Ζάρι Bingo

Αυτό το παιχνίδι αποδείχτηκε πολύ καλό επειδή αρέσει στα παιδιά και ανακάλυψα πως ακόμη και καλές τάξεις που έπαιζαν πολύ καλά φλογέρα, έπαιζαν εμπειρικά ή από μνήμης και όχι από ανάγνωση της σημειογραφίας. Είναι άριστο παιχνίδι για εξάσκηση / μάθηση της σημειογραφίας.

Χρειάζεστε ένα ζάρι με 2€ και τον πίνακα της τάξης με μαρκαδόρο. Σας προτείνω να αγοράσετε και το ρυθμικό ζάρι για διαφορετικό παιχνίδι.

Ξεκινάμε το μάθημα

Το παιχνίδι αφορά όλες τις τάξεις από Α'-ΣΤ' τάξεις. Προφανώς στα πρωτάκια θα πρέπει να γίνει το παιχνίδι προς το τέλος της χρονιάς. Επειδή είναι δύσκολη η μουσική σημειογραφία θα πρέπει να πούμε στα παιδιά να προσέξουν ιδιαίτερα στον πίνακα. Ακόμη και τα εκτάκια πρέπει να προσέξουν αρκετά ζορίζονται.